מרצה לגוגל, רשתות חברתיות ואוטומציה. עף כשהקמפיין של התלמידים עף.