עוד סדנה בגרילה הסתיימה לה
חשוב לנו מאד לשמוע איך היה לך!