תחביר בג’אווה סקריפט – JavaScript Syntax

תכנות ( הוא למעשה אוסף פקודות שאנחנו כותבים והמחשב צריך לתרגם לשפתו ולהוציא אל הפועל, המחשב לא באמת מבין את השפה בה אנו כותבים, לשם כך נועד התחביר התקני או Syntax.